ماساژ اصفهان

ماساژ اصفهان

ماساژ بافت عمیق برای ورزشکاران

اثسبتنسثبسثلثقالثقا

ثقاثقاثقاثقاثقاثقا

ثقاقثاثقاثقاثقاثقا

 

لقثلل

ق

قثلثق

ل

ثق

 

 

Dr. Eric Topol says more Americans will eventually need a Covid vaccine booster

Dr. Eric Topol says more Americans will eventually need a Covid vaccine booster

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi volutpat gravida lectus, at suscipit tortor tempus vitae. 

SpaceX’s Inspiration4 crew speaks from orbit, with return slated for Saturday

SpaceX’s Inspiration4 crew speaks from orbit, with return slated for Saturday

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi volutpat gravida lectus, at suscipit tortor tempus vitae. 

Peter Thiel would likely make $5 billion IRA withdrawal in 2022 under House bill

Peter Thiel would likely make $5 billion IRA withdrawal in 2022 under House bill

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi volutpat gravida lectus, at suscipit tortor tempus vitae. 

The Making of a Legacy: First Steps in the Trump Era

The Making of a Legacy: First Steps in the Trump Era

It won’t be a bigger problem to find one video game lover in your neighbor. Since the introduction of Virtual Game.

Debate Over Paris Climate Deal Could Turn on a Single Phrase

Debate Over Paris Climate Deal Could Turn on a Single Phrase

It won’t be a bigger problem to find one video game lover in your neighbor. Since the introduction of Virtual Game.

Want to Make More Baskets? Science Has the Answer

It won’t be a bigger problem to find one video game lover in your neighbor. Since the introduction of Virtual Game.

As Arctic Ice Vanishes, New Shipping Routes Open

It won’t be a bigger problem to find one video game lover in your neighbor. Since the introduction of Virtual Game.

Jimmy Kimmel Sheds Light on Health Coverage

Jimmy Kimmel Sheds Light on Health Coverage

It won’t be a bigger problem to find one video game lover in your neighbor. Since the introduction of Virtual Game.

مرکز ماساژ آپادانا اصفهان

مرکز ماساژ آپادانا ارائه کننده انواع ماساژ های ریلکسی ، رفع گرفتگی ، درمانی ، زیبایی و لاغری در اصفهان است.

این مرکز با ماسور های دوره دیده و دارای مدرک تخصصی بوده و به صورت حرفه ای فعالیت مینماید.

مرکز ماساژ آپادا نا دارای مجوز رسمی از اتحادیه بوده و علاوه بر مشتریان خصوصی و اختصاصی با سازمان های بزرگ فعالیت مینماید. 

تماس با مرکز ماساژ آپادانا اصفهان

شماره رزرو:

03136412629

ارتباط با مدیریت:

09130268595

آدرس:

اصفهان،چهار راه آپادانا ، ابتدای آپادانا اول ، جنب ایستگاه تاکسی ، مرکز ماساژ آپادانا